کلاس اصول دوشنبه 7 آبان برگزار نمی گردد

شناسه نوشته : 25508

1397/08/01

تعداد بازدید : 40

براساس اعلام معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س)، کلاس اصول برای گرایش فلسفه 96 دوشنبه 7 آبان برگزار نمی گردد.