کلاس اعجاز ادبی استاد علیزاده برای گرایش ادبیات95 روز شنبه 14مهر برگزار نمی شود

شناسه نوشته : 25386

1397/07/12

تعداد بازدید : 66

براساس اعلام معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س)،کلاس اعجاز ادبی جناب آقای علیزاده برای گرایش ادبیات عرب  95 روز شنبه 14 مهر برگزار نمی شود.