کلاس استاد شاکری برای اخلاق95 هفته اول مهر تشکیل نمی شود

شناسه نوشته : 25311

1397/06/31

تعداد بازدید : 71

کلاس استاد شاکری برای اخلاق95 هفته اول مهر تشکیل نمی شود

براساس اعلام معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) کلاس های استاد شاکری برای گروه اخلاق 95در هفته اول مهر ماه برگزار نمی شود.