کلاس های استاد اسلامی نسب برای اخلاق 95 و فلسفه 96 در روز شنبه 31شهریور برگزار نمی شود

شناسه نوشته : 25305

1397/06/27

تعداد بازدید : 51

کلاس های استاد اسلامی نسب برای اخلاق 95 و فلسفه 96 در روز شنبه 31شهریور برگزار نمی شود

براساس اعلام معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س)، کلاس های استاد اسلامی نسب برای درس علم النفس در گرایش اخلاق 95 و درس فلسفه 3 برای گرایش فلسفه 96 در روز شنبه 31شهریور برگزار نمی شود.