رزومه استاد محمدرضا برته

شناسه نوشته : 17730

1394/12/19

تعداد بازدید : 1500

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا برته

مقطع تحصیلی: سطح 4
تخصص کلام، فلسفه، ادیان و مذاهب :

پست الکترونیک: mbarteh@yahoo.com

 

 

تحصیلات

ـ لیسانس ادیان، موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی ره 

ـ فوق لیسانس ادیان ابراهیمی، ادیان و مذاهب 

ـ دکترا مدرسی معارف، باقرالعلوم 

ـ سطح 1 

 ـ سطح 2 

 ـ سطح 3 

 ـ سطح 4 

 

تدريس:

تدریس انسان شناسی، طرح ولایت

ـ تدریس الاهیات در قرآن و سنت، مرکز تخصصی تبلیغ 

ـ تدریس شبهات اعتقادی 1، حوزه علمیه قم 

ـ تدریس شبهات اعتقادی 2، حوزه علمیه قم 

ـ تدریس فلسفه اسلامی 5، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره 

ـ تدریس تفسیر قرآن 1، دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 

ـ تدریس معارف قرآن 3، دانشگاه مجازی امام خمینی 

ـ تدریس آداب مناظره، حوزه علمیه اهواز 

ـ تدریس انسان در اسلام، دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 

ـ تدریس اندیشه امام خمینی ره، دانشگاه اصول دین