رزومه استاد حميدرضا مظاهري سيف

شناسه نوشته : 17728

1394/12/19

تعداد بازدید : 2254

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: حميدرضا مظاهري سيف

مقطع تحصیلی: سطح 4

نخصص:کلام، اخلاق و عرفان

پست الکترونیک: mazaheri@behdashtemanavi.com

سایت اینترنتی: www.hrmazaheri.com

زندگی نامه

بنیان‌گذار و رئیس مؤسسة علمی – فرهنگی بهداشت معنوی (با مأموریت آسیب‌شناسی جنبش‌های معنوی نوین) 1389
عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران از 1393
موسس  و رئیس انجمن فرهنگی معنویت نوین 1390
بنیانگذار و عضو هئیت مدیره انجمن نجات از حلقه 1392
بنیانگذار و عضو هئیت مدیره موسسه فرهنگی هنری فانوس 1393
عضو شورای سیاست گذاری فرق و ادیان معاونت تبلیغ مرکز مدیریت حوزه های علمیه 1391
طراح بنیاد بین المللی پیام محمد (ص(

عضو کار گروه راهبردی دفتر برنامه ریزی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 1391
مؤسس و مدیر گروه مطالعات جنبش‌های معنوی نوین (جمن) در دفتر مطالعات راهبردی فرق و جنبش‌های معنوی دفتر تبلیغات حوزة علمیه قم از آغاز سال 1389تا بهار 1390

مؤسس و مدیر گروه مطالعات جنبش‌های معنوی نوین (جمن) در پژوهشکده باقرالعلوم از آغاز سال 1388تا نیمة سال 1389
دبیر کارگروه تخصصی جنبش‌های معنوی نوین در کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1388و1389
مؤسس و رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اسلامی دانشگاه صنعتی شریف از آبان ماه 1386تا آبان ماه 1388
برگزیده اولین و دومین دوره جشنواره علامه حلی (پژوهشگران جوان حوزه) در سال‌های1387و1388
عضو تحریریه فصل‌نامة تخصصی مطالعات معنوی از آغاز انتشار
همکاری با نهاد رهبری در دانشگاه ها و ارائة سخنرانی ها و کنفرانس های علمی در دانشگاه های کشور از سال 1382
پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از شهریور ماه 1384 تا پایان 1386
پژوهشگر مرکز تربیت مربی اخلاق، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال های 1383و 1384
پژوهشگر کانون اندیشه جوان؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. در سال های 1381 تا 1383
دعوت به گروه اخلاق و عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1383
دعوت به گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1386

 

تدریس

 1. دانشگاه معارف دوره کارشناسی ارشد
 2. دانشگاه ادیان دوره کارشناسی ارشد عرفان
 3. دانشگاه باقر العلوم دوره های پودمانی تبلیغ
 4. جامعه الزهرا دوره های ویژه فارق التحصیلان و مبلغان
 5. کارگاه های تخصصی ویژه اساتید دانشگاه در سراسر کشور از سوی معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها
 6. کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی ویژ روحانیون مستقر از سوی معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور
 7. راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها در دروه های کارشناسی ارشد دانشگاه ها و سطح سه و چهار حوزه های علمیه

فهرست آثار

کتاب ها:

الف) اخلاق و عرفان

 1. جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور. ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1387
 2. جنبش های معنوی  نوظهور. در دو مجلد. ارائه شده به موسسه بهداشت معنوی 1391
 3. تجربه های‌ عرفاني در ادیان. ناشر: انتشار بوستان کتاب 1388
 4. اخلاق اسلامی، مبانی و مفاهیم (با گروه همکاران) ناشر: دفتر نشر معارف 1389
 5. راز فرشتگان (رمان) ناشر: انجمن فرهنگی معنویت نوین و صهبای یقین 1391
 6. خودشناسی عرفانی. ناشر: انتشارات نشاط 1381
 7. آیین عاشقی. ناشر: مؤسسة تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی1383
 8. شگفتی ها و شنیدنی ها در زندگی بزرگان. ناشر: انتشارات نشاط 1382
 9. زندگی آزمون بندگی. ارائه شده به انجمن فرهنگی معنویت نوین
 10. نگرشی نوین به اخلاق اسلامی. در دست تألیف
 11. معنویت رهایی بخش. ناشر:صهبای یقین1393
 12. آرامش معنوی. در دست انتشار

ب) اندیشه های اجتماعی

 1. بسوی یک دین جهانی (گزارش تحلیلی پنجمین اجلاس پارلمان ادیان جهان). ناشر: موسسه بهداشت معنوی و صحبای یقین 1391
 2. سياست در دامان عرفان. انتشار بوستان کتاب 1388
 3. تحقق جامعه مدنی. نتشارات جوانان موفق 1379
 4. مهدویت از دکترین تا استراتژی. ارائه شده به مؤسسه بهداشت معنوی. 1390

مقالات:

الف) ارائه شده در همایش‌های علمی

   1. «فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامی» مجموعه مقالات همایش انقلاب اسلامی. معاونت امور اساتید نهاد ، جلد اول. دفتر نشر معارف 1385

   2. «جای خالی پیامدگروی» همایش درس اخلاق اسلامی. معاونت امور اساتید نهاد 1387

   3. «از عرفان تا سیاست در آیین و اندیشه امام خمینی» مجموعه مقالات کنگره اندیشه های اخلاقی و عرفانی امام خمینی ج10 ، ناشر: موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی

   4. «فطرت محجوب، معنويت ممسوخ» حدیث عشق و فطرت (مجموعه مقالات دربارة آراء حکمی معرفتی آيت الله شاهابادي) همایش بزرگداشت آیت الله شاهابادی. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 1386

ب) در مجلات تخصصی نشریات:

فصلنامة کتاب نقد ، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

 1. جای خالی فقه الاخلاق ـ شمارة  33 زمستان 83
 2. نقد عرفان پست مدرن ـ شمارة  35 تابستان 84
 3. تحریف تعالیم اخلاقی  تباهی تمدن اسلامی ـ شمارة  40 ـ پاییز 85
 4. راه و بي‌راهه‌هاي عشق ـ شمارة 43. تابستان 86.
 5. مرگ پيامد گروي در مباني هنجار شناختي اخلاق اسلامي 44 . پاییز 86.
 6. سحرو جادو در آثار پائولو كوئيلو ـ شمارة 45. زمستان 86.
 7. پیوند عقلانیت سکولار و معنویت لیبرال در شک پایدار شماره 46 بهار 87

هنامة معرفت ، ناشر: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 1. عرفان مخلصانه و جهاد مصلحانه در سلوک حسینی ـ شمارة  74 ـ بهمن 82
 2. نیروی سوم روشنفکری ـ شمارة  80 ـ مرداد 83
 3. نظریه قرآن در باب چیستی علم ـ شمارة  83 ـ آبان 83
 4. انقلاب اسلامی و نسل سوم 98 ـ بهمن 84
 5. انقلاب اسلامی ، تعالی معرفتی 98 ـ بهمن 84
 6. تحلیل حیات طیبه از دیدگاه قرآن 109ـ دی 85

فصلنامة تخصصی انتظار ، ناشر: مرکز تخصصی مهدویت

 1. دکترین مهدویت در دوران معاصر با رویکرد عرفانی ـ شمارة  17ـ زمستان 84
 2. اخلاق مهدوی شمارۀ 32 بهار 1389

فصلنامه تخصصی مطالعات معنوی

 1. نقش جنبش های معنوی نوظهور در جنگ نرم. شماره اول پائیز88
 2. نقد و بررسی قانون جذب. شماره دوم زمستان 88

فصلنامه تخصصی آیین سلوک.

 1. شهود و شهادت در حیات طیبه ـ پیش شماره ـ بهار 84
 2. مبنای بالندگی در مرام امام خمینی ـ شمارة  1و2 ـ تابستان و پاییز 84
 3. طبقه بندی غایت شناختی مکاتب عرفانی در جهان ـ شمارة  1و2 ـ تابستان و پاییز 84
 4. آیین عاشقی ـ شمارة  3و4 ـ زمستان 84 و بهار 85
 5. اندیشه های عرفانی سید حیدر آملی ـ شمارة  3 و4 ـ زمستان 84 و بهار 85
 6. نقدی بر طبیعت گرایی عرفانی یا عرفان طبیعت گرا  ـ شمارة  5و6 تابستان و پاییز 85
 7. مبادی اخلاق در قرآن ـ شمارة  5و6 تابستان و پاییز 85
 8. فطرت‌گرايي در تعريف و تبيين تجربه‌هاي عرفاني ـ شمارة‌ 7و8 زمستان 85 و بهار86
 9. تائوئيسم- شمارة‌ 7و8 – زمستان 85 و بهار86
 10. بوديسم- شمارة 9 – تابستان 86
 11. هندوييسم- شمارة 9 – تابستان 86
 12. عرفان مسيحي- شمارة10و 11 – پاییز و زمستان 86
 13. عرفان يهودي - شمارة10و 11 – پاییز و زمستان 86
 14. فالون دافا عرفان بدن گرا شماره 12 و 13 بهار و تابستان 87

دوماهنامه تخصصی اخلاق – تربیتی خُلُق، ناشر مؤسسة فرهنگی پژوهشی دارالهدی

 1. مبانی روش تربیتی ابتلا شماره اول
 2. انواع ابتلائات – شماره دوم
 3. آثار ابتلا- شماره سوم
 4. علل پیدایش معنویت ‌های نوظهور شماره چهارم
 5. شاخص‌ها معنویت‌های نوظهور – شماره پنجم

ماهنامة تخصصی زمانه ، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

 1. تعریف نسل سوم ـ شمارة  31و32 ـ فروردین و اردیبهشت 84
 2. سومین روشنفکری ـ شمارة  37ـ مهر 84
 3. تولید علم در حیات طیبه  37ـ مهر 84

فصلنامه تخصصی اخلاق . دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

 1. راهکارها و مدل های توسعه معنویت اسلامی شماره 13و14 زمستان 87
 2. مبانی و مدل توسعه اخلاق در سیره نبوی و علوی شماره 13و14 زمستان 87
 3. کتاب «فرهنگ، جامعه، انقلاب» (مجموعه مقالات) انتشارات کانون اندیشه جوان 1384.
 4. مرگ بر آمریکا آری یا نه
 5. پیدایی و پایایی انقلاب اسلامی

ماهنامة رواق اندیشه ، ناشر : مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

 1. تحقق اهداف انقلاب و رسالت نسل سوم  28ـ فروردین 83
 2. تحلیل شاخصهای استکبار آمریکایی 35 ـ آبان 83
 3. دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اندیشه ـ شمارة  36 ـ آذر 83
 4. تفکری نوین 40 ـ فروردین 84
 5. پیوند معنویت با سیاست در مکتب امام خمینی ـ شمارة  42 ـ خرداد 84
 6. عرفان اسلامی به روایت سید حیدر آملی ـ شمارة  43 ـ تیر84
 7. اولویت تولد دانش در برنامه جدید ـ شمارة  46 ـ مهر 84
 8. استقرار سلطه در فاصله عرفان با شریعت ـ شمارة  47 ـ آبان 84
 9. مکتب عرفانی امام حسین ع  ـ شمارة  49 ـ دی 84
 10. علم در قران ـ شمارة  50 ـ بهمن 84

و دهها مقاله در ماهنامه معارف ویژه اساتید دانشگاه ها. مجله پگاه حوزه و...