رزومه استاد هادی کاتبی

شناسه نوشته : 17709

1394/12/17

تعداد بازدید : 622

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: هادی کاتبی

مقطع تحصیلی: سطح 4، مشغول تدوین پایان نامه

 

سوابق تحصیلی

حوزوی

ـ سطح 3 رشته فقه و اصول، پایان نامه رساله علمیه سطح 3 با موضوع وطن شرعی و عرفی

ـ سطح 4، مشغول تدوین پایان نامه

ـ خارج فقه و اصول

غیرحوزوی

ـ دیپلم علوم تجربی (1364)

 

فعالیت های آموزشی و تدریس

ـ تدریس در مدارس قم (از سال 1377)

ـ تدریس در مراکز جامعة المصطفی (ص) (از سال 1377)، بیش از 400 واحد درسی

ـ تدریس فقه و اصول و ادبیات عرب، مدرسه عالی امام خمینی (ره)

ـ باقرالعلوم (دفتر تبلیغات)

ـ دانشگاه مجازي المصطفی (ص)

ـ رتبه علمی در جامعۀالمصطفی (ص) استادیار

 

سوابق اجرایی

ـ روحانی کاروانهاي حج و عتبات، سازمان حج و زیارت

 

عناوین پایان نامه هایی که استاد راهنما، مشاور و یا داور بوده اید با ذکر مقطع تحصیلی و سال

ـ بیش از 30 پایان نامه و تحقیق پایانی در مرکز حوزه علمیه خواهران و جامعه المصطفی به عنوان راهنما و داور

 

شرکت در همایش ها، کارگاه ها و دوره های علمی

ـ کارگاه روشهاي نوین تدریس

ـ کارگاه روش تحقیق پیشرفته

ـ کارگاه مقاله نویسی

ـ دوره هاي مکالمه عربی پیشرفته