رزومه استاد شهاب الدین مشایخی

شناسه نوشته : 17696

1394/12/15

تعداد بازدید : 586

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگی: شهاب الدین مشایخی راد

مقطع تحصیلی: خارج

تخصص: فقه و اصول، علوم تربیتی

سوابق تحصیلی

حوزوی

ـ فوق لیسانس تعلیم و تربیت / فلسفه تعلیم، قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه

ـ خارج

 

سوابق پژوهشی

ـ پژوهشگر، پژوهشکده حوزه و دانشگاه

 

مقالات (ارائه شده، چاپ شده) سال ارائه و چاپ

ـ مقاله تدریس کارا در سال های اولیه (یک کتاب در یک مقاله)

ـ مقاله تدریس کار (یک کتاب در یک مقاله)

ـ مقاله  سلام (تعلیم و تربیت)

ـ مقاله تسامح و تساهل در تربیت دین

ـ مقاله مروری بر کتاب: تعلیم و تربیت دینی در سال های آغازین (دبستان)

ـ مقاله تربیت دینی از دیدگاه کانت

ـ مقاله دین و تربیت

ـ مقاله روانشناسی تربیتی

ـ مقاله اصول تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام

ـ مقاله اصول تربیت از دیدگاه اسلام

ـ ترجمه مقاله اسلام (تعلیم و تربیت)، ناشر: روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) » زمستان 1378 - شماره 21

ـ مقاله تربيت ديني از ديدگاه كانت2، ناشر: روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) » تابستان 1379 - شماره 23

 

تالیف یا ترجمه کتاب

ـ نویسنده کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلام، ناشر: سمت (1392)

ـ نویسنده کتاب کرامت انسان از دیدگاه خاتم پیامبران (ص)، ناشر: کتاب طه