رزومه استاد مجید دهقان

شناسه نوشته : 17675

1394/12/12

تعداد بازدید : 1085

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگی: مجید دهقان

مقطع تحصیلی : فقه و اصول

پست الکترونیک: dehghan@wrc.ir

سوابق تحصیلی

حوزوی

ـ فقه و اصول

غیرحوزوی

ـ کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم (دانشکده حقوق)، 1388-1391

 

فعالیت های آموزشی و تدریس

ـ تدریس مغنی‌الادیب، مدرسه علمیه معصومیه س (1386)

ـ تدریس شرح لمعه، مدرسه علمیه معصومیه س (1390)

ـ تدریس مکاسب (شروط متعاقدین)، مرکز تخصصی علوم حدیث (1389)

ـ تدریس برائت و استصحاب رسائل، مدرسه علمیه‌ فیضیه (1391)

ـ تدریس بایسته‌های ترجمه، سطح دو تخصصی علوم حدیث، مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم (1389)

ـ تدریس نظریه‌های فمینیستی، طرح ضیافت اندیشه (1389)

ـ تدریس مبانی کلامی اجتهاد، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، گروه علوم اجتماعی _ تهران (1389)

ـ تدریس زنان در تفسیر قرآن، مدرسه علمیه معصومیه خواهران (سطح سه مطالعات زنان _ 1390)

ـ تدریس نظریه‌های فمینیستی جامعه الزهرا س ـ گروه پژوهشی روان‌شناسی دینی (فارغ‌ التحصیلان ارشد رشته‌های گروه روان‌شناسی و سطح سه حوزه (1390)

ـ تدریس روش تحقیق در مطالعات اسلامی زنان جامعه ‌الزهراءس ـ کارورزی مطالعات زنان (1392-93)

 

سوابق اجرایی

ـ عضو هئیت علمی، مرکز تحقیقات زن و خانواده (ادامه دارد)

 

سوابق پژوهشی

ـ عضو شورای پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات زنان (قم) 1389-92

ـ تصویب طرح‌ نامه تحلیل تاریخی نقش کتاب مبسوط شیخ طوسی در بحث نفقه زوجه، مرکز تحقیقات زن و خانواده (1391)

 

مقالات (ارائه شده، چاپ شده) سال ارائه و چاپ

ـ نویسنده مقاله ماهیت قوامیت، ناشر: دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده(1393)

ـ نویسنده مقاله جنسیت و زبان قرآن، ناشر: دانشنامه فرهنگ فاطمی، ج4(1393)

ـ نویسنده مقاله مطالعات جنسیتی زبان، ناشر: حوراء، شماره 31(1388)

ـ نویسنده مقاله جنسیت و زبان قرآن، ناشر: حوراء، شماره 32 (1388)

ـ نویسنده مقاله بررسی فقهی وجوب، ناشر:  گستره‌ و امتیازات نفقه زوجه(1389)

ـ نویسنده مقاله ماهیت قوامیت شوهر، ناشر: حوراء، شماره 38 (1389)

ـ نویسنده مقاله ظرف قوامیّت مرد؛ خانواده یا اجتماع، ناشر: حوراء، شماره 40(1390)

ـ نویسنده مقاله حق امتناع زن از تمکین در صورت عدم دریافت مهر، ناشر: حوراء، شماره 42(1391)

 

تالیف یا ترجمه کتاب

ـ نویسنده کتاب ماخذشناسی فمینیسم، ناشر: مرکز تحقیقات زن و خانواده (1388)

ـ نویسنده کتاب جنسیت و زبان قرآن (در دست چاپ)

 

شرکت در همایش ها، کارگاه ها و دوره های علمی

ـ کارگاه اعضای هیئت علمی گروه معارف تعدادی از دانشگاه‌های آزاد استان فارس با موضوع بررسی جایگاه حقوقی زن؛ مقایسه‌ی تطبیقی اسلام و فمینیسم، دانشگاه آزاد واحد استهبان (1389)

ـ کارگاه اعضای گروه‌های علمی با موضوع نظریه‌های فمینیستی، دفتر تبلیغات اسلامی (اصفهان) 1390

 

زبان خارجی

ـ تسلط در مهارت‌های مکالمه، گرامر و نگارش زبان انگلیسی، مؤسسه گويش و گروه زبان‌هاي خارجي دانشگاه باقرالعلوم(ع)، (1383-1386)

ـ تسلط در مهارت‌های مکالمه، نگارش و ترجمه عربی معاصر، واحد زبان‌های خارجی مدرسه علمیه‌ معصومیه، (1378-1382)