رزومه استاد علي مخدوم

شناسه نوشته : 17661

1394/12/11

تعداد بازدید : 860

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگی: علي مخدوم

مقطع تحصیلی : سطح 3

تخصص: فقه و اصول، كلام

سوابق تحصیلی

حوزوی

ـ سطح 3

ـ دروس خارج

 

فعالیت های آموزشی و تدریس

ـ تدریس فلسفه دین (کلام جدید)، موسسه امام صادق علیه السلام (85 _ تاکنون)

ـ تدریس کلام جدید، مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم (92_91)

ـ تدریس فلسفه دین (کلام جدید)، مرکز تربیت مدرس (مرکز مدیریت حوزه های خواهران)

ـ تدریس کلام استدلالی (کشف المراد)، مرکز تربیت مدرس (مرکز مدیریت حوزه های خواهران)

ـ تدریس فلسفه دین (کلام جدید)، مرکز تخصصی تبلیغ 

 

سوابق اجرایی

ـمسئول علمی، مرکز پاسخگوئی تلفنی 

ـ مسئول اموزشی، مدرسه علمیه آیة الله قاضی (76_73)

ـ مدیر پاسخ گویی تلفنی، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی (87_86)

ـ رئیس مرکز، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی (87 _ تاکنون)

ـ فرمانده پایگاه، بسیج روحانیت دزفول (76_72)

 

سوابق پژوهشی

ـ محقق، موسسه امام صادق علیه السلام

ـ ناظر علمی، مرکز مطالعات وپژوهشهای حوزه علمیه 

ـ ناظر علمی، رادیو معارف

 

مقالات (ارائه شده، چاپ شده) سال ارائه و چاپ

ـ نویسنده مقاله ارزاق 1387

ـ نویسنده مقاله واقع بینی در گرایش به ارزشهای دینی 1387

ـ نویسنده مقاله خلود و عدالت الهی 1387

ـ نویسنده مقاله روح در موجودات شبیه سازی شده 1387

ـ نویسنده مقاله تعزیر کلام جدید 1387

ـ نویسنده مقاله غفلت و نقش آن در هدف فردی 1387

ـ نویسنده مقاله به دنبال منشاء بی اعتمادی در ایران 1387

ـ نویسنده مقاله حسن نیت در ارائه راه حل از حرف تا عمل 1387

ـ نویسنده مقاله توحید در خالقیت و شبیه سازی 1387