رزومه استاد احمد دیانی

شناسه نوشته : 17634

1394/12/08

تعداد بازدید : 971

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: احمد دیانی 

مقطع تحصیلی: سطح 4

تخصص: فقه و اصول، کلام، الهیات و معارف اسلامی

پست الکترونیک: dayani@urd.ac.ir

سوابق تحصیلی

حوزوی

ـ فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی (1372)

ـ سطح 4

 

فعالیت های آموزشی و تدریس

ـ مدرس اصول در مدرسه شهیدین 

ـ مدرس جامعة الزهراء

ـ مدرس مدرسه صدوق

ـ مدرس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

ـ مدرس مرکز ادیان قم

ـ مدرس دروس معارف اسلامی (دانشگاه پزشکی تهران)

 ـ مدرس دروس معارف اسلامی (دانشگاه پزشکی بابل، بمدت یکسال)

 

موضوعات تدریس:

نحو، معانی بیان، عقائد،‌ منطق، فلسفه، اصول و فقه و بعضی دروس علوم سیاسی، کتابهای سیوطی، مغنی، مبادی 4 و2، مختصر المعانی، تهذیب البلاغه، جواهر البلاغه، تحریر الوسیله لمعه، مکاسب محرمه، معالم، اصول فقه، حلقه ثانیه شهید صدر، رسائل شیخ انصاری، آموزش عقائد، عقائد الامامیه، شیعه در اسلام، معارف اسلامی دانشگاهها و شرح تجرید، باب حادی عشر، منطق شهید مطهری، منطق هادی فضلی، منطق مظفر بخشهایی از حاشیه، بدایة الحکمه، نهایة الحکمه، آموزش فلسفه و...

 

سوابق اجرایی

ـ معاونت آموزش جامعة الزهرا (س) (82ـ 74)

ـ مسئول برنامه ریزی درسی، جامعة الزهرا (س)

ـ مسئول طرح و برنامه هیات امنا، جامعة الزهرا (س)  (85_83)

ـ عضو کمیته برنامه ریزی حوزه های علمیه خواهران در دبیرخانه شورای عالی

ـ عضو شوراهای (شورای برنامه ریزی و شورای پژوهش) مرکز مدیریت خواهران

ـ عضو هیات علمی و مدیر گروه، دانشگاه پزشکی بابل 

ـ مسئول دفتر قم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) (1384)

ـ عضو هیات علمی، مرکز ادیان (1385)

ـ قائم مقام معاونت آموزش (معاونت آموزش جامعة الزهرا س) بمدت 8 سال

 

تالیف یا ترجمه کتاب

ـ مولف کتاب برهان وجودی آنسلم، ناشر: پژوهشگر فرهنگ و انديشه اسلامی  

 

اساتید:

آقایان

ـ محمد شبیری زنجانی

ـ نیازی

ـ محمد رضا طباطبائی

ـ مسجد جامعی

ـ حسین کاشانی علوی

ـ جواد محدثی

ـ ‌حسن آقا تهرانی ره

ـ ‌مدرس زاده

ـ ‌محسن اراکی

ـ ‌موسوی هوائی

ـ ‌اسلامی

ـ آیت الله خز علی

ـ آقای فیاضی

ـ حضرات آیات احمدی میانجی ره ، ‌مصلحی ره و استادی زید عزه (درس مکاسب و کفایه)