رزومه استاد محمد جنتی فر

شناسه نوشته : 17580

1394/12/04

تعداد بازدید : 1107

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد جنتي فر

مقطع تحصیلی: خارج فقه و اصول، دکترای ادبیات عرب دانشگاه تهران

تخصص ها:

1 ـ گرایش ترجمه و مكالمه - زبان عربي   2-  تخصص: تاريخ، گرایش: بحث هاي تاريخي - تاريخ ادبياتي

3 ـ تخصص :ادبيات، گرایش :نقدادبي - حوزه ادبيات فارسي وعرب

سوابق تحصیلی

حوزوی: خارج

غیرحوزوی:

دكتري ادبيات عرب (دانشگاه: تهران - واحد علوم و تحقيقات)، عنوان پایانامه :تصحيح نسخه خطي تحت عنوان الفيه في سيرة النبي (ص)

فعالیت های آموزشی و تدریس

تدريس متون عرفاني، مباحث ترجمه، مطبوعات، عروض وقافيه،‌ تاريخ ادبيات (دانشگاه آزاد اسلامي قم از سال 1370)

تدريس متون عرفاني، مباحث ترجمه، مطبوعات، عروض وقافيه، ‌تاريخ ادبيات (مجتمع آموزش عالي قم از سال 1373)

تدريس متون عرفاني، مباحث ترجمه، مطبوعات، عروض وقافيه، ‌تاريخ ادبيات (دانشگاه قم از سال 1375)

 

مقالات(ارائه شده، چاپ شده) سال ارائه و چاپ

ـ ارجوزه سرايي در ادب عربي، ناشر: مجله دانشگاه تهران، محل نشر: تهران

ـ مقايسه حافظ و ابن فارض، ناشر: مجله مجتمع آموزش عالي، محل نشر :قم

ـ مشکل آموزش زبان عربی در ایران، ناشر :ارايه كنفرانس آموزشي در تهران، محل نشر: تهران

ـ معرفی ابن عمید قمی، ناشر :هفته نامه قم امروز، محل نشر: قم

ـ تاثیر عاشورا بر ادبیات، ناشر: ارايه در كنفرانس در قم، محل نشر: قم

 

تالیف یا ترجمه کتاب

ـ تالیف کتاب عروض و قافيه در اشعار عرب به زبان عربی، ناشر :دانشگاه آزاد اسلامي، محل نشر: قم

 

زبان های خارجی:

ـ عربی: مطالعه و تحقیق :عالی، ترجمه :خوب، نگارش: خوب، مکالمه: خوب، اجرای برنامه: خوب، سخنرانی: خوب