رزومه استاد مجيد ابولقاسم زاده

شناسه نوشته : 17489

1394/11/25

تعداد بازدید : 1406

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مجيد ابوالقاسم زاده

مقطع تحصیلی: خارج حوزه  ـ دکتری دانشگاه

تخصص: فلسفه (اسلامی و غرب) ـ فلسفه اخلاق

 

سوابق تحصیلی

حوزوی

رشته فقه و اصول حوزه علمیه قم، سال 1384، پایان نامه 6 سال مصاحبه فقه و اصول خارج

غیرحوزوی

رشته فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالمعصوم (ع) سال 1392، پایان نامه معرفت شناسی اخلاقی


لیست پایان‌نامه‌هایی که استاد مجید ابوالقاسم‌زاده در آن نقش علمی داشته است

ردیف

عنوان

راهنما

مشاور

داور

مرکز علمی

مقطع علمی

تاریخ

1

عقل و دین از دیدگاه علامه طباطبایی

سید اسحاق حسینی کوهساری

مجید ابوالقاسم‌زاده

حسن رمضانی

حوزه علمیه قم

سطح 3

1391

2

روش‌شناسی استدلال‌های ائمه اطهار (ع)

در مسئله معاد

رحیم لطیفی

مجید ابوالقاسم‌زاده

حمیدرضا شاکرین

جامعة المصطفی العالمیة

کارشناسی ارشد

تیر 1392

3

بررسی تطبیقی مبانی انسان‌شناسی اندیشه اخلاقی فارابی و فیض کاشانی

محسن جوادی

سید حسن بطحایی

مجید ابوالقاسم‌زاده

جامعة الزهرا

کارشناسی ارشد

شهریور 1392

4

تفرجی در عالم عقول طولیه

(با تکیه بر آراء ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا)

محمدرضا امامی‌نیا

------

مجیدابوالقاسم‌زاده

جامعة الزهرا

کارشناسی ارشد

اردیبهشت1393

5

بررسی و نقد مبانی نصر حامد ابوزید

در فهم متون دینی

سیدمحمدعلی داعی‌نژاد

------

مجیدابوالقاسم‌زاده

جامعة المصطفی العالمیة

کارشناسی ارشد

تیر 1393

6

حقیقت و اقسام علم از دیدگاه

علامه طباطبایی و فخر رازی

مجید ابوالقاسم‌زاده

------

یارعلی کردفیروزجایی

جامعة المصطفی العالمیة

کارشناسی ارشد

دی 1393

7

بررسی نحوه تحقق علم حصولی

از منظر ابن سینا، فخر رازی،

ملاصدرا و علامه طباطبایی

ابوالحسن غفاری

------

مجیدابوالقاسم‌زاده

جامعة الزهرا

کارشناسی ارشد

بهمن 1393

8

بررسی مسأله شرور از منظر

حکمت متعالیه

زهره برقعی

مریم برقعی

مجیدابوالقاسم‌زاده

جامعة الزهرا

کارشناسی ارشد

اسفند 1393

9

آثار اصالت وجود در حکمت متعالیه

محمدباقر مرتضوی‌نیا

------

مجید ابوالقاسم‌زاده

جامعة الزهرا

کارشناسی ارشد

اردیبهشت1394

10

چیستی حکمت و علت احکام و راه‌های شناخت آن

محمدباقر مرتضوی‌نیا

------

مجید ابوالقاسم‌زاده

جامعة المصطفی العالمیة

کارشناسی ارشد

خرداد 1394

11

حرکت جوهری و خداشناسی

عبدالحسین خسروپناه

مریم برقعی

مجید ابوالقاسم‌زاده

جامعة الزهرا

کارشناسی ارشد

خرداد 1394

12

بررسی و نقد معرفت‌شناسانه

نسبیت اخلاقی

مجیدابوالقاسم‌زاده

------

 

جامعة المصطفی العالمیة

کارشناسی ارشد

ارائه شده

جهت دفاع

13

نقد كلامي بر پست‌مدرنيسم

سيد محمدعلي داعي‌نژاد

------

مجید ابوالقاسم‌زاده

جامعة المصطفی العالمیة

کارشناسی ارشد

تير 1394

14

امر بین الامرین

در روایات و منابع کلامی شیعه

محمدباقر مرتضوی‌نیا

------

مجید ابوالقاسم‌زاده

جامعة المصطفی العالمیة

کارشناسی ارشد

تير 1394

15

عقل عملی در روایات اسلامی

سيد محمدعلي داعي‌نژاد

------

مجید ابوالقاسم‌زاده

جامعة المصطفی العالمیة

کارشناسی ارشد

مرداد

16

ترجمه و تحقیق جلد 3 اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی

محمد یونس

مجید ابوالقاسم‌زاده

سید شمیم‌رضا رضوی

جامعة المصطفی العالمیة

کارشناسی ارشد

مرداد

17

ترجمه و تحقیق جلد 4 اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی

محمد یونس

مجید ابوالقاسم‌زاده

فداحسین عابدی

جامعة المصطفی العالمیة

کارشناسی ارشد

مرداد